مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسن
نام خانوادگی:رحیم پور ازغدی
پست الکترونیک:rahimpoor@irancaltare.org
نخصص ها:تاریخ و سیره ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

استاد حسن رحیم پور ازغدی در سال 1343 در استان خراسان رضوی شهر مشهد متولد شدند و از تاریخ 25 اسفند سال 1381 تا کنون عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشند از فعالیت های ایشان می توان به انتشار کتابها و مقالات متعددی در مورد مباحث دینی و ایدئولوژی انقلاب اسلامی از جمله کتابها: (حسین (ع) عقل سرخ، علی (ع) و شهر بی آرمان، مهدی(ع)، ده انقلاب در یک انقلاب،محمد(ص)، پیامبری برای همیشه و ...( مقالات: (دین در "حاشیه" و دین در "صحنه"؟!، پارادوکسیکالیته روشنفکری دینی، مؤلفه های اصلاحات دینی و نقد آراء مخالف، جامعه ی دینی و نسبت آن با حکومت دینی، عرف و مصلحت در ترازوی حکومت اسلامی، و ...) اشاره کرد.

سخرانیها و نشستها و گردهماییهای داخلی و خارجی استاد رحیم پور ازغدی با دانشجویان، کارکنان ادارات مختلف و استادان و دیگر اقشار جامعه توسط شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران، در برنامهای به نام طرحی برای فردا، که به طور هفتگی بعدازظهر جمعهها پخش میگردد، در تلویزیون به نمایش گذارده میشود.